Privacyverklaring

Wij begrijpen dat uw privacy belangrijk is en dat u daar zorgvuldig mee omgaat. Dat verwacht u dan natuurlijk ook van ons. Wij respecteren uw privacy en behandelen de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Van der Voort verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Uw gegevens zijn altijd uw eigendom en u kunt ons altijd vragen om uw gegevens aan te passen of te vernietigen.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij uw gegevens gebruiken en beschermen. Door uw persoonsgegevens aan Van der Voort te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring gebruiken.

Van der Voort Potplanten, gevestigd aan Zwethlaan 30, 2675 LB Honselersdijk en Van der Voort Young Plants, gevestigd aan Zwethlaan 38, 2675 LB Honselersdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Vestiging: Van der Voort Potplanten BV
Zwethlaan 30, 2675 LB Honselersdijk
T +31(0)174 – 627 127

I www.vandervoort.nl
E marketing@vandervoort.com

Vestiging: Van der Voort Young Plants BV
Zwethlaan 38, 2675 LB Honselersdijk
T +31(0)174 – 242 112

I www.vandervoort.com
E marketing@vandervoort.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van der Voort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en/of achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website via Google Analytics en Facebook Pixel
 • Gegevens over de bestellingen die u (als u klant bij ons bent) bij ons heeft geplaatst

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Van der Voort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere mailingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Van der Voort analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bewaartermijn
Van der Voort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bij ons bent en bestellingen plaatst.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens om u informatie te verstrekken via onze nieuwsbrief en/of mailings totdat u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief en/of mailings.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van der Voort verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Voort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van der Voort gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Voort en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarmarketing@vandervoort.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van der Voort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van der Voort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@vandervoort.com.

Vragen?
Heeft u een vraag over deze privacyverklaring of de bescherming van uw persoonsgegevens? Stuur een mail naar marketing@vandervoort.com, dan beantwoorden wij uw vraag zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken.

Wijziging van deze privacyverklaring
Van der Voort behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit kan nodig zijn als de manier waarop wij gegevens verzamelen verandert of wanneer er een wetswijziging plaatsvindt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2022.